Goblygiadau'r Ardoll Prentisiaethau i Gymru

Croesawodd ColegauCymru y cyfle i ymateb i ymchwiliad y Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau ar oblygiadau'r Ardoll Prentisiaethau yng Nghymru.

Mae colegau yn ddarparwyr pwysig o addysg gyffredinol yng Nghymru, gan helpu i gynhyrchu rhai o'r canlyniadau gorau i ddysgwyr. Colegau yw'r prif ddarparwyr o addysg alwedigaethol a technegol ag ariennir yng Nghymru, gan ddarparu tua 85% o gyfanswm y ddarpariaeth. Fel cyflogwyr mawr, mi fydd gofyn i Sefydliadau AB i dalu'r ardoll.

Mae'r ymateb hwn wedi cael ei lunio o adborth gan golegau a B-WBL (Academi Sgiliau Cymru (De Orllewin) gynt, consortiwm dysgu yn y gwaith yn cynnwys darparwyr hyfforddiant yn y sector cyhoeddus a phreifat, a arweinir gan Coleg Sir Benfro).

Yr wythnos diwethaf rhoddodd ColegauCymru dystiolaeth ar ein canfyddiadau i'r Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau.

Yn dilyn yr ymgynghoriad hwn, mae'r Gweinidog dros Sgiliau a Gwyddoniaeth wedi cyhoeddi model prentisiaethau i Gymru sy'n amlinellu eu hymrwymiad i 100,000 o brentisiaethau. Mae'r Cynllun yn amlinellu ymrwymiadau i gynyddu nifer y prentisiaid rhwng 16-19 oed, mynd i'r afael â phrinder sgiliau a datblygu sgiliau lefel uwch.