Entrepreneuriaeth Ddigidol yn Y Coleg Merthyr Tudful

Heddiw, cyfarfu ein Prif Weithredwr Iestyn Davies a Gerald Jones AS gyda dysgwyr Y Coleg Merthyr Tudful i drafod entrepreneuriaeth ddigidol ac i ateb cwestiynau gan y Cynulliad Dysgwyr.

Mae Dafydd Jones, sydd yn astudio pedwar Lefel A yn y coleg, hefyd yn entrepreneur brwd tu allan i oriau coleg. Yn ei amser hamdden mae'n datblygu apps a gwefannau ac mae'r arloesedd yma yn enghraifft wych o'r ffyrdd y mae colegau a dysgwyr yn paratoi ar gyfer y dyfodol, gyda sgiliau digidol yn uchel ar yr agenda.

Dymunwn Dafydd a holl ddysgwyr Y Coleg Merthyr Tudful llwyddiant gyda'u hastudiaethau a phrosiectau.