Callum o Y Coleg Merthyr Tudful a’i waith yn The Skills Show.
Callum o Y Coleg Merthyr Tudful a’i waith yn The Skills Show.

44 medal ar gyfer #TîmCymru yn World Skills UK

21 Tachwedd 2016

Cafodd cystadleuwyr o Gymru eu canlyniadau gorau erioed yn The Skills Show yn Birmingham ar 17-19 Tachwedd 2016. Eleni, roedd gan Dîm Cymru bresenoldeb sylweddol, gyda 86 o gynrychiolwyr a 44 yn derbyn medal.

Cystadlaethau World Skills UK yw uchafbwynt The Skills Show blynyddol. Rhaid i gystadleuwyr ceisio mewn dwy rownd cyn ennill lle yn y rownd derfynol ar gyfer y DU, lle maent yn cymryd rhan mewn cystadlaethau yn seiliedig ar eu sgil arbennig, yn ymwneud â chrefftau, gyrfaoedd technolegol a gyrfaoedd o fewn maes gwasanaeth.

Ar ôl tri diwrnod o gystadlaethau dwys, yn ystod y seremoni wobrwyo enillodd Coleg Sir Gâr a Choleg Cambria y trydydd safle ar y cyd ar draws y DU, a daeth Coleg Caerdydd a'r Fro yn wythfed ar y cyd. Gwelodd Tîm Cymru deg coleg, busnes a darparwr hyfforddiant o Gymru yn cael eu cynrychioli, gyda’r oll yn ymrwymedig i gydweithio, codi safonau a chyflogadwyedd yng Nghymru.

Dywedodd Barry Liles, Pennaeth Coleg Sir Gâr a Hyrwyddwr Sgiliau Cymru, "Mae ein cystadleuwyr Cymreig yn dyst i ddiwydiant a chyflogwyr yng Nghymru ein bod yn anelu at lefel fyd-eang."

Yn dilyn llwyddiant Cymru yn y eacon Awards yr wythnos diwethaf, mae'r canlyniadau hyn wedi rhoi Cymru ar y map sgiliau byd-eang. Wrth i’r Ysgrifennydd Economi Ken Skates AC gyhoeddi £30m ar gyfer athrofa ymchwil gweithgynhyrchu yng Nglannau Dyfrdwy, nid oes angen i gyflogwyr edrych ymhellach na cholegau AB ar gyfer eu hanghenion addysg, hyfforddiant a sgiliau.

Dywedodd Prif Weithredwr ColegauCymru, Iestyn Davies: "Mae'r canlyniadau The Skills Show yn profi bod Cymru yn arwain y ffordd yn y DU ac ymhellach gyda sgiliau wrth i ni adeiladu gweithlu yfory. Mae buddsoddi mewn sgiliau yn allweddol i ddyfodol economi. Ymgysylltwch a’ch coleg AB lleol heddiw fel dysgwr neu gyflogwr er mwyn sicrhau llwyddiant tebyg. Llongyfarchiadau i Dîm Cymru."

Garin o Coleg Gwent a’i gais yn y categori electroneg.

Garin o Coleg Gwent a’i gais yn y categori electroneg.