Wynebau newydd yn ColegauCymru

26 Medi 2016

Mae ColegauCymru yn hapus i gyhoeddi tîm newydd deinamig wrth y llyw, yn barod i hyrwyddo addysg bellach yng Nghymru gyda brwdfrydedd, o ganlyniad i benodi pum gweithiwr newydd.

Mae Claire Roberts wedi'i phenodi yn Gyfarwyddwr Ymgysylltu, penodiad mewnol wrth iddi gynnal y swydd Cyfarwyddwr Dwyieithrwydd yn flaenorol. Ymunodd Rachel Bowen â'r tîm fel Cyfarwyddwr Polisi a Datblygu ar 26 Medi. Cyn hynny roedd yn Bennaeth Polisi FSB Cymru. Maent yn ymuno â Filippo Compagni fel Cydlynydd Ewropeaidd a Rhyngwladol, a benodwyd yng Ngorffennaf 2016.

Y ddwy aelod olaf i ymuno a’r tîm yw Llinos Thomas fel Swyddog Cyfathrebu ac Amy Evans fel Derbynnydd / Gweinyddwr.

Dywedodd Prif Weithredwr ColegauCymru, Iestyn Davies: "Rydym yn llawn brwdfrydedd i gael tîm llawn ac yn ymroddedig i weithio gyda'n gilydd i hybu addysg bellach, wrth i ni ymgysylltu â'r pedwar gweinidogion sy'n ymwneud â Addysg a Hyfforddiant ôl-orfodol er mwyn sicrhau’r canlyniadau gorau ar gyfer dysgwyr ôl-16 yng Nghymru."