ColegauCymru yn pwysleisio safon meincnodi rhyngwladol

Heddiw yw'r trydydd yn ein cyfres o straeon yn tynnu sylw at ein hymgysylltiad â gwleidyddion, yn dilyn cyfarfodydd gydag Aelodau'r Cynulliad dros y dyddiau diwethaf. Mae diwedd yr wythnos yn gweld ColegauCymru yn Bonn, yr Almaen, gyda Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, er mwyn dysgu am y system ddeuol yn yr Almaen a chyfleoedd dysgu seiliedig ar waith.

Dywedodd Iestyn Davies, Prif Weithredwr ColegauCymru: "Mae'r ymweliad yn gyfle i dynnu sylw at ein galwad am meincnodi rhyngwladol er mwyn i Gymru fod yn chwaraewr o'r radd flaenaf sy’n gweithio gyda phartneriaid yn Ewrop. Siaradodd gweithwyr GKN Sinter Metals y cwricwlwm ac er bod tebygrwydd gydag ein hymweliad i Coleg y Cymoedd gyda Hefin David AC, mae’u dulliau yn wahanol iawn i'n rhai ni. Rydym wedi clywed am fodelau economaidd yr Almaen o'r blaen yng Nghymru, ond mae'n bosibl ein bod yn colli allan.

"Rydym wedi cael Donaldson a Diamond, nawr rydym yn galw am strategaeth AB i gyd-fynd ag anghenion economaidd Cymru. Nid ydym am weld addysg a sgiliau galwedigaethol yn syrthio rhwng y bwlch ac yn sicr mae yna bethau i ddysgu am meincnodi rhyngwladol i’w rhoi ar waith yng Nghymru.

"Mae'n amser i gefnogi a rhoi parch i’r sector addysg a hyfforddiant alwedigaethol (VET) yng Nghymru. Mae'n bryd i gydnabod y cyfraniad economaidd a’r gwerth sydd gan AB i’n cymunedau a'i hollbwysigrwydd i Gymru. Rydym yn edrych ymlaen at gydweithio gyda rhanddeiliaid addysg a hyfforddiant eraill yng Nghymru i yrru'r cynllun yn ei flaen."