ColegauCymru yn trafod polisi yn y Senedd

Heddiw yw'r ail stori mewn cynifer o ddyddiau ar rôl ColegauCymru yn dylanwadu ar polisi Llywodraeth Cymru, wrth i ni barhau i gwrdd â gwleidyddion er mwyn galw am weledigaeth a strategaeth gadarn i Sgiliau AB.

Yr wythnos hon rydym wedi mynd o gyffro bywyd Coleg y Cymoedd i drafod polisi yn Nhŷ Hywel gyda Simon Thomas AC ar faterion sgiliau, egni a’r alwad pellach am Gynllun Addysg Bellach a Sgiliau sy’n strategol ac yn gynaliadwy i Gymru.

Dywedodd Iestyn Davies, Prif Weithredwr: "Yn dilyn Donaldson a Diamond, rydym yn galw am strategaeth AB i gyd-fynd ag anghenion economaidd Cymru. Nid ydym am i addysg a sgiliau galwedigaethol syrthio rhwng y bwlch; nid yw strategaeth 'mopio' yn ddigonol.

"Mae'n amser i gefnogi a rhoi parch i'r sector addysg a hyfforddiant galwedigaethol (VET) yng Nghymru. Rydym yn gofyn am weithrediad ar frys yn wyneb y diffyg Cynllun Sgiliau clir ar gyfer AB yng Nghymru. Mae'n bryd i gydnabod y cyfraniad economaidd a gwerth sy'n yn dod i gymunedau gan AB a'r hollbwysigrwydd i Gymru fod ar flaen y gad. Rydym yn edrych ymlaen at gydweithio gyda rhanddeiliaid addysg a hyfforddiant eraill yng Nghymru i yrru'r cynllun yn ei flaen."