Beth sy ‘mlaen

Cynhadledd Dysgu ac Addysgu

Camwch ymlaen yn Ddigidol
Bydd y gynhadledd yn arddangos rhai enghreifftiau o ddefnydd technolegau a thechnegau digidol yn yr ystafell ddosbarth. Mae hyn yn cynnwys y defnydd o fathodynnau agored, sut i ymgysylltu'n llwyddiannus â dysgu cyfunol ac offer digidol ar gyfer asesu.

Camwch ymlaen at MAT (Mwy Galluog a Thalentog)

Bydd Ann Lancett yn cyflwyno trosolwg o'r Canllawiau MAT newydd, gan gynnwys gweithdy i ystyried sut y gall yr Archwiliad Iechyd cael ei ddefnyddio mewn colegau. Bydd gweithdai eraill yn ystyried sgiliau astudio a strategaethau addysgu Lefel A

27 Mawrth 2017, 10:00 – 15:30, Stadiwm Swalec Caerdydd. Archebwch nawr

cyswllt

Llinos Thomas
Swyddog Cyfathrebu

Ff: 029 2052 8384
M: 07968771913

Mwy o ddigwyddiadau

Mae ColegauCymru yn helpu trefnu calendr ddifyr o ddigwyddiadau Cymru gyfan (a rhai DU gyfan). Trefnir y mwyafrif mewn partneriaeth ag eraill. Maent i gyd yn cynnwys colegau AB Cymru.

Digwyddiadau blynyddol

Digwyddiadau'r gorffennol