Beth sy ‘mlaen

Calendr Digwyddiadau
ColegauCymru 2017 – 2018

Mae ColegauCymru / Fforwm Services Ltd yn cyfuno arbenigedd addysg, hyfforddiant a sgiliau ôl-16 i gynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau cyhoeddus, corfforaethol a mewnol. Cynlluniwyd i gefnogi datblygiad proffesiynol a darparu cyfleoedd rhwydweithio. Mae noddi a/neu arddangos yn ein digwyddiadau yn ffordd ddelfrydol i dynnu sylw at eich gwasanaeth neu gynnyrch.

I ddarganfod mwy am noddi ein cynadleddau, cysylltwch â 02920 522500, neu ebost at amy.evans@colegaucymru.ac.uk


Cynadleddau

Cynhadledd Awyr Agored
17 Mai 2018, Gogledd Cymru

Cynhadledd Dysgu ac Addysgu
24 Mai 2018, 09:30 – 15:30, Caerdydd

Cinio Cynhadledd Flynyddol ColegauCymru
Mehefin 2018, The Exchange Hotel, Bae Caerdydd

Cynhadledd Flynyddol ColegauCymru
Mehefin 2018, The Exchange Hotel, Bae Caerdydd


Grŵp Trawsbleidiol – Addysg Bellach a Sgiliau Dyfodol

Cynllun Cyflogadwyedd: Alinio cynlluniau ar gyfer Sgiliau Dyfodol
30 Ionawr 2018, 18:30 – 20:00
Ystafell Cynhadledd C & D, Tŷ Hywel

CPG 3 – i’w gadarnhau
22 Mai 2018, 18:30 – 20:00
Ystafell Cynhadledd C & D, Tŷ Hywel


Digwyddiadau

Gweminar Erasmus+
Dydd Mercher 6 Rhagfyr 2017, 12:00 - 13:00
https://www.eventbrite.co.uk/e/erasmus-webinar-tic...

Sesiwn hyfforddiant Erasmus+
Dydd Gwener 8 Rhagfyr, 10:00 - 15:00, Swyddfa ColegauCymru
https://www.eventbrite.co.uk/e/sesiwn-hyfforddiant...

Lansiad adroddiad EQAVET (Lletygarwch, Manwerthu a Thwristiaeth)
11 Rhagfyr 2017, 12:00 - 14:00, swyddfa ColegauCymru

Dathliad cynllun MA
14 Chwefror 2018, 15:00 - 17:00, Prifysgol De Cymru


Cystadlaethau

Her Eryri 2018
15 – 16 Mai 2018, Gogledd Cymru

Diwrnod a Gwobrau VQ

cyswllt

Claire Roberts
Cyfarwyddwr Materion Allanol

Ff: 02920 522 500
M: 07534 859426

Mwy o ddigwyddiadau

Mae ColegauCymru yn helpu trefnu calendr ddifyr o ddigwyddiadau Cymru gyfan (a rhai DU gyfan). Trefnir y mwyafrif mewn partneriaeth ag eraill. Maent i gyd yn cynnwys colegau AB Cymru.