Beth sy ‘mlaen

Calendr Digwyddiadau
ColegauCymru 2017 – 2018

Mae ColegauCymru / Fforwm Services Ltd yn cyfuno arbenigedd addysg, hyfforddiant a sgiliau ôl-16 i gynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau cyhoeddus, corfforaethol a mewnol. Cynlluniwyd i gefnogi datblygiad proffesiynol a darparu cyfleoedd rhwydweithio. Mae noddi a/neu arddangos yn ein digwyddiadau yn ffordd ddelfrydol i dynnu sylw at eich gwasanaeth neu gynnyrch.

I ddarganfod mwy am noddi ein cynadleddau, cysylltwch â 02920 522500, neu ebost at amy.evans@colegaucymru.ac.uk


Cynadleddau

O Ddarparwyr i Ddarpariaeth: Dull cydweithredol tuag at addysg ôl-16
30 Tachwedd 2017, Stadiwm Caerdydd, Leckwith

https://www.eventbrite.co.uk/e/cynhadledd-pcet-con...

Cynhadledd Dysgu ac Addysgu
3 Mai 2018, 09:30 – 15:30, Caerdydd

Cynhadledd Awyr Agored
17 Mai 2018, Gogledd Cymru

Cinio Cynhadledd Flynyddol ColegauCymru
14 Mehefin 2018, The Exchange Hotel, Bae Caerdydd

Cynhadledd Flynyddol ColegauCymru
14 Mehefin 2018, The Exchange Hotel, Bae Caerdydd


Grŵp Trawsbleidiol – Addysg Bellach a Sgiliau Dyfodol

Cynllun Cyflogadwyedd: Alinio cynlluniau ar gyfer Sgiliau Dyfodol
30 Ionawr 2018, 18:30 – 20:00
Ystafell Cynhadledd C & D, Tŷ Hywel

CPG 3 – i’w gadarnhau
22 Mai 2018, 18:30 – 20:00
Ystafell Cynhadledd C & D, Tŷ Hywel


Digwyddiadau

Lansiad adroddiad “Ymwneud colegau a sefydliadau AB ym maes cyllid yr UE”
15 Tachwedd 2017, European Commission Office in Wales

Gweminar Erasmus+
Dydd Mercher 6 Rhagfyr 2017, 12:00 - 13:00
https://www.eventbrite.co.uk/e/erasmus-webinar-tic...

Sesiwn hyfforddiant Erasmus+
Dydd Gwener 8 Rhagfyr, 10:00 - 15:00, Swyddfa ColegauCymru
https://www.eventbrite.co.uk/e/sesiwn-hyfforddiant...

Lansiad adroddiad EQAVET (Lletygarwch, Manwerthu a Thwristiaeth)
Rhagfyr 2017, amser cinio

Dathliad cynllun MA
12 Rhagfyr 2017, gyda’r nos, Prifysgol De Cymru


Cystadlaethau

Cystadlaethau Rhanbarthol Chwaraeon Colegau Cymru
7 – 8 Tachwedd 2017, Caerdydd

The Skills Show
16 – 18 Tachwedd 2017, Birmingham NEC
Digwyddiad sgiliau a gyrfaoedd mwyaf y genedl sy’n helpu i lunio dyfodol cenhedlaeth newydd yw’r Skills Show. Mae’r sioe, sy’n denu bron 80,000 o ymwelwyr bob blwyddyn, yn darparu profiadau ymarferol sy’n ysbrydoli pobl ifanc i archwilio gyrfaoedd, ac yn eu hysgogi i ddysgu mwy am y byd gwaith.

Her Eryri 2018
15 – 16 Mai 2018, Gogledd Cymru

Diwrnod a Gwobrau VQ
6 & 7 Mehefin 2018

cyswllt

Claire Roberts
Cyfarwyddwr Materion Allanol

Ff: 02920 522 500
M: 07534 859426

Mwy o ddigwyddiadau

Mae ColegauCymru yn helpu trefnu calendr ddifyr o ddigwyddiadau Cymru gyfan (a rhai DU gyfan). Trefnir y mwyafrif mewn partneriaeth ag eraill. Maent i gyd yn cynnwys colegau AB Cymru.