Beth sy ‘mlaen

 

Calendr Digwyddiadau
ColegauCymru 2018 – 2019

 

Cyfarfodydd y Grŵp Trawsbleidiol AB a Sgiliau Dyfodol - Gwahoddiad yn unig

Cyllid ar gyfer y Dyfodol - 9 Hydref 2018, 18:00 - Ystafell Cynhadledd C&D, Tŷ Hywel

Ffocws ar iechyd y meddwl - I'w gadarnhau, Tŷ Hywel

Teitl i'w gadarnhau - 21 Mai 2019, 18:00 - Ystafell Cynhadledd C&D, Tŷ Hywel

 

Ewch i www.fforwmservices.com a gwasgwch cofrestru, sef y botwm gwyrdd. Byddwch yn ymwybodol fod dau ran i'r broses, sy'n cymryd tua dwy funud. Unwaith i chi gofrestru a mewngofnodi, dewiswch y botwm "digwyddiadau" ac archebwch eich lle.

 

Mae ColegauCymru / Fforwm Services Ltd yn cyfuno arbenigedd addysg, hyfforddiant a sgiliau ôl-16 i gynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau cyhoeddus, corfforaethol a mewnol. Cynlluniwyd i gefnogi datblygiad proffesiynol a darparu cyfleoedd rhwydweithio. Mae noddi a/neu arddangos yn ein digwyddiadau yn ffordd ddelfrydol i dynnu sylw at eich gwasanaeth neu gynnyrch.

I ddarganfod mwy am noddi ein cynadleddau, cysylltwch â 02920 522500, neu ebost at amy.evans@colegaucymru.ac.uk

 


 

 

 
 
 

Noddi ac Arddangos Mae noddi cynadleddau neu digwyddiadau ColegauCymru yn ffordd wych o gyrraedd eich cynulleidfa. Mae ein rhaglenni yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr gan y sector addysg bellach ac yn denu gwneuthurwyr penderfyniadau allweddol o’r colegau.

Cwrdd â'r gynulleidfa gywir Mae cyswllt wyneb yn wyneb mewn digwyddiad yn darparu cyfle delfrydol i godi'ch proffil, cyfathrebu'ch neges a rhoi cyfle i gwsmeriaid weld a phrofi'ch cynhyrch/gwasanaeth. O safbwynt brand, mae cefnogi ColegauCymru, yn golygu partner gyda chorf adnabyddus sydd ac ymddiried y sector addysg bellach.

Cyfleoedd wedi'u teilwra Gweithiwch gyda ColegauCymru i deilwra cyfleoedd i gwrdd â'ch anghenion a'ch cyllideb. P'un a ydych am noddi digwyddiad, arddangosf, neu hyrwyddo'ch cynhyrch/gwasanaeth yn uniongyrchol i'r aelodau trwy ein cyfres o gyfleoedd marchnata digidol, byddwn yn dod o hyd i opsiwn sy'n gweithio i chi.