British Council Going Global 2017

Mae ColegauCymru yn bartner cyfatebol ar gyfer Going Global 2017 - cynhadledd ryngwladol British Council.

Cynhelir y gynhadledd yn:

Canolfan y Frenhines Elizabeth II, Llundain 22-24 Mai 2017

Thema eleni yw ' Dinasoedd byd-eang: cysylltu talent, ysgogi newid'.

Edrychir ar y thema drwy bedwar lens:

  • Arloesi ac Ymchwil
  • Datblygiad a llif talent
  • Cymdeithasau a chymunedau
  • Arweinyddiaeth

Dilynwch y ddolen isod os oes gennych ddiddordeb mewn cyfrannu at y gynhadledd fel siaradwr neu i gyflwyno poster ar gyfer trafodaeth.

Cyflwyno cynnig i siarad neu greu poster yn y gynhadledd yma.