Cynhadledd PCET

Rhaglen Cynhadledd Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (PCET) Ymagwedd cydweithredol darparwr at ddarpariaeth

30 Tachwedd 2017, Stadiwm Cardiff City, Leckwith

Cofrestrwch yma: https://www.eventbrite.co.uk/e/cynhadledd-pcet-con...

09:00-10:00

Safonau addysgu proffesiynol - Gwahoddiad yn unig

Gaiff y safonau proffesiynol eu cyhoeddi ddiwedd mis Hydref 2017. Fe fydd y digwyddiad brecwast hwn yn rhoi cyfle i’r cyfranogwyr glywed gan bartneriaid allweddol a gyfrannodd at eu datblygu a gan y rhai hynny yn y sector ynghylch sut y maent am weld y safonau yn cael eu defnyddio yn y dyfodol gan unigolion a sefydliadau i gefnogi datblygiad proffesiynol.

09:30-10:00

Cofrestru, te a choffi

10:00-10:45

‘Y Gorffennol, presennol a’r dyfodol’ Cyflwyniadau gan: Dr Dennis Gunning, David Jones OBE
Coleg Cambria, Dr Philip Dixon

10:45-11:15

Trafodaeth bwrdd crwn am heriau’r dyfodol. Adborth llawn

11:15-11:30

Coffi a rhwydweithio

11:30-12:00

‘Ein gobeithion: Gweledigaeth Llywodraeth Cymru dros addysg ôl-16’ Sesiwn holi ac ateb gyda’r Gweinidog

-

12:00-12:45

‘Ein gobeithion: Yr her sy’n gwynebu cyflogwyr a phrifysgolion’ Sesiwn holi ac ateb gyda Ben Cottam fsb, Ian Price cbi,
Helen Langton Prifysgol De Cymru

12:45-13:30

Cinio a rhwydweithio

13:30-14:00

‘Ein gobeithion: Barn myfyrwyr’ Sesiwn holi ac ateb gyda myfyrwyr ac NUS Cymru

14:00-14:30

‘Partneriaethu coleg ac ysgol’ Sesiwn i drafod arfer da cynllun ‘Prentisiaethau Iau’ gyda
Sharon James, Coleg Caerdydd a’r Fro

14:30-15:00

Trafodaeth, camau nesaf a crynhoi

15:00

Cau