Her Eryri 2019

Dydd Mawrth 14eg / Dydd Mercher 15fed Mai 2019

Llanberis, Gwynedd

Bydd y 3ydd Her Eryri Flynyddol yn gweld Colegau AB o Gymru a Lloegr yn cystadlu mewn cyfres o heriau awyr agored mewn ac o gwmpas Llanberis yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri.

Fformat y digwyddiad fydd dau ddiwrnod o gystadleuaeth sy'n cynnwys un diwrnod dwr ac un diwrnod tir.

Rheolir y digwyddiad gan bartneriaeth o ColegauCymru, Y Bartneriaeth Awyr Agored, Coleg Menai (Grŵp Llandrillo Menai), ac awdurdodau lleol Gwynedd, Conwy ac Ynys Môn.

Diwrnod 1

  • Cyfnewid Bwrdd Padlo'n Sefyll
  • Cwch Agored (cychod agored rafftio) her dygnwch tîm
  • Cyfeiriannu Caiac
  • Nofio Tîm Dŵr Agored (tua 150m fesul cyfranogwr mewn ardal warchodedig o'r llyn)

Diwrond 2

  • Sialensau Clogfeini
  • Cwrs sgiliau beicio mynydd
  • Amser prawf tim beicio mynydd
  • Her Beic Watt
  • Ras llwybr

Gall colegau gofrestru dau dîm o 5 myfyriwr fesul coleg ar gost o £100 y coleg.

Bydd mwy o wybodaeth am fformat y digwyddiad a meini prawf mynediad yn cael ei ddarparu ar ôl derbyn y cofrestriad.

Cysylltwch a Rob Baynham ar robert.baynham@colegaucymru.ac.uk er mwyn cofrestru eich tim.

Other Events