Hyfforddiant Llywodraethwr

Ar: 17 Ionawr 2018

Yn: Coleg Gŵyr Abertawe, Sketty Hall, Sketty Lane, Swansea, SA2 8QF


Cynlluniwyd y diwrnodau datblygiad Llywodraethwyr gan ColegauCymru mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru. Bydd y rhaglen yn cynnwys:

  • Diweddariadau ar sicrhau ansawdd a chyflwyniad y ddeddfwriaeth GDPR newydd; a
  • Cyflwyniad yn y prynhawn i’r lansiad ac ymgynghoriad Adolygiad Sefydliadol newydd.

Mae sesiwn y bore wedi anelu at lywodraethwyr newydd a phresennol ynghyd â swyddogion llywodraethu (ond nid yn unig), tra bod sesiwn y prynhawn wedi anelu at gynulleidfa ehangach gan gynnwys penaethiaid y colegau, rheolwyr cwricwlwm uwch, yn ogystal â swyddogion llywodraethu, cadeirydd ac is-gadeirydd y llywodraethwyr a chynrychiolwyr o HEFCW, NUS Cymru ac Estyn.

Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i ymgysylltu gyda chi ar ddatblygiad y proses er mwyn sicrhau bod hi’n ychwanegu gwerth i’r swyddogaethau sicrwydd presennol, ac i ymgynghori’n bellach ar yr elfen Arweinyddiaeth a Llywodraethu a gefnogir gan John Graystone, Rob Humphreys a Sue Pember.

Y tri dyddiad a lleoliad hyfforddi yw:

Dydd Llun, 15 Ionawr 2018, Grŵp Llandrillo Menai, Llandudno Road, Rhos-on-Sea, LL28 4HZ

Dydd Mercher, 17 Ionawr 2018, Coleg Gwyr Abertawe, Sketty Hall, Sketty Lane, Swansea SA2 8QF

Dydd Iau, 18 Ionawr 2018, Coleg Caerdydd a’r Fro, Dumballs Road 2, Cardiff Bay, CF10 5BF,

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y digwyddiadau hyn, cysylltwch â Julie Osman

E: julie.osman@collegeswales.ac.uk neu DL: 029 2052 8385 M: 07943991586

Rhaglen

10:00

Cofrestru a Luniaeth

10:30

Croeso a chyflwyniadau
Iestyn Davies, Prif Weithredwr ColegauCymru

11:00 Trosolwg o'r datblygiadau cyfredol yn y sector AB yng Nghymru
Iestyn Davies, Prif Weithredwr ColegauCymru
Datblygiadau o Fframwaith Arolygu Cyffredin Estyn
11:25 Holiadur Estyn ar gyfer sylwadau ac adborth
Pawb
11:45 Diwygiad Diogelu Data: Y Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol a'r Mesur Diogelu Data Y Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol
Helen Thomas, Swyddfa Comisiynwyr Gwybodaeth
12:30 Cinio
ADOLYGIAD SEFYDLIADOL
1:15 Croeso, cyflwyniadau a chefndir
Marian Jebb, Llywodraeth Cymru
1:25 Y dull arfaethedig
Sian Hughes, Llywodraeth Cymru
1:45 Gweithdy 1 – y broses adolygiad sefydliadol
Pawb
2:35 Egwyl am luniaeth
2:50 Gweithdy 2 – dangosyddion arweinyddiaeth a llywodraethu
John Graystone, Ymgynghorwr
3:40 Adborth, camau nesaf a sylwadau i gloi
Marian Jebb, Llywodraeth Cymru