Wythnos Prentisiaethau Genedlaethol

Mae'r wythnos hon yn nodi'r 12fed Wythnos Prentisiaethau Genedlaethol. Mae pobl a sefydliadau wedi bod yn rhannu eu profiadau ac yn hyrwyddo'r prentisiaethau budd-daliadau a ddaw i'r gweithle. Dyma rai enghreifftiau o lwyddiannau y mae Colegau yng Nghymru wedi eu gweld.

Amber

Dechreuodd Amber, 22 oed o Lanelli ar ei gyrfa yn y sector gofal iechyd gyda phrentisiaeth lefel 3 mewn Cymorth Patholeg gyda Phrifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn Ysbyty Singleton, Abertawe a Hyfforddiant Pathways ar ôl penderfynu bod mwy i fywyd na gweithio mewn siop DIY leol.

Gall diwrnod nodweddiadol i Amber gynnwys paratoi samplau a gweithio ochr yn ochr â gwyddonwyr biofeddygol i labelu samplau ar y fainc ddyrannu. Roedd yr agwedd ymarferol hon gyda brwdfrydedd newydd ar gyfer y sector yn ei hybu i fynd ati i gydbwyso ymrwymiadau heriol eraill y tu allan i'r gwaith a sicrhau bod modd iddi barhau i wneud yr hyn yr oedd hi'n ei fwynhau sut cymaint, rhywbeth a oedd yn gofyn llawer ar adegau.

Roedd Amber yn un o'r dysgwyr cyntaf yng Nghymru i gwblhau'r cymhwyster Cymorth Patholeg ac fe'i dosbarthir yn wyddonydd gofal iechyd ei hunan erbyn hyn, gan gael swydd barhaol gyda Phrifysgol Abertawe Bro Morgannwg a chafodd ddyrchafiad yn ddiweddar ar ben hynny. Mae'n hyrwyddo cynnig prentisiaethau o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg ac mae hefyd yn fentor i brentisiaid newydd o fewn yr adran patholeg.

Elliott Dix

Mae myfyriwr Gosodiadau Trydan yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, Elliott Dix, wedi cael ei goroni fel prentis trydan gorau Cymru.

Enillodd Elliott, sy’n ddwy ar bymtheg oed ac yn dod o’r Barri, rowndiau rhagbrofol cystadleuaeth Prentis Trydan y Flwyddyn y DU.

Enillodd Elliott gasgliad o dŵls a bydd yn mynd ymlaen i gymryd rhan yn rownd derfynol Prentis Trydan y Flwyddyn y DU ym mis Mawrth. Roedd yn ddiolchgar i’w gyflogwr ac i Goleg Caerdydd a’r Fro am y gefnogaeth maent wedi’i rhoi iddo yn ystod y gystadleuaeth hyd yma.

Rydw i’n gweithio i Woodlands Electrical ac maen nhw wedi bod yn gefnogol iawn, gan roi amser i ffwrdd i mi ymarfer a gadael i mi ddod i’r coleg os oeddwn i angen hynny,” dywedodd Elliott.

Annie Roberts

Coleg Cambria - Annie Roberts, Prentisiaeth Marchnata Lefel 3, Darwin Escapes.

"Roeddwn i’n gweld prentisiaeth fel cyfle gwych i ennill cymhwyster arall i’w roi ar fy CV, yn ogystal â bod yn gyfle perffaith i ddysgu sgiliau hanfodol sy'n benodol i swydd mewn amgylchedd ymarferol, gyda thîm cyfeillgar a chreadigol a fyddai’n gallu rhannu eu stôr o wybodaeth a phrofiad gyda mi. Dwi’n dysgu sgiliau newydd yn barhaus wrth wneud y gwaith ymarferol a’r gwaith mae’r coleg yn ei roi i mi.

Mae'n gyfle gwych i'r rheini nad ydynt yn hollol siŵr os ydyn nhw am roi'r gorau i astudio, ond sydd dal eisiau cael profiad ymarferol y byddwch chi'n ei gael wrth weithio'n llawn amser. Mi gewch chi brofiad gwaith hanfodol a bydd gweithio bob dydd mewn amgylchedd sy'n gysylltiedig â'ch prentisiaeth yn eich helpu chi i feithrin sgiliau gwaith na fedrwch chi eu hennill mewn ystafell ddosbarth.

Dwi wrth fy modd fel prentis a fedra i ddim credu pa mor gyflym fu’r broses gyfan, gan y bydda i’n gorffen fy mhrentisiaeth cyn bo hir. Dwi’n teimlo'n gwbl annibynnol gyda’m dysgu, ond dwi hefyd yn teimlo fod arweiniad a chymorth ar gael gan fy asesydd petai angen hynny arna i.”

Sally Hughes

Cafodd Sally Hughes, myfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe ei henwi fel Prentis y Flwyddyn, yng Ngwobrau Prentisiaethau Cymru.

Mae Sally, sy’n 19 oed ac yn dod o Bort Talbot, yn adeiladu gyrfa gyda Tata Steel ac yn gobeithio ei bod hi’n gallu ysbrydoli menywod ifanc i ddilyn llwybr gyrfa mewn gwyddoniaeth.

Roedd Sally wrth ei bodd â gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) yn yr ysgol ac mae wedi cwblhau prentisiaeth mewn Gweithgareddau Labordy a Gweithgareddau Technegol Cysylltiedig (Gwyddoniaeth Ddiwydiannol) ynghyd â Diploma Cenedlaethol BTEC mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol yng Ngholeg Gŵyr, Abertawe.

Y cam academaidd nesaf i Sally yw Prentisiaeth Uwch (Lefel 4) ynghyd a HNC mewn Cemeg Cymhwysol, cyn dilyn rhaglen eadd ym Mhrifysgol Abertawe.

Llun Sally Hughes: Golley Slater