£5m i wella adeiladau Coleg

Mae ColegauCymru'n croesawi’r £5m ychwanegol sydd wedi ei glustnodi i AB ar gyfer gwaith cynnal a chadw wrth gefn. Bydd y cyllid ychwanegol yma yn cefnogi’r sector i barhau gyda gwaith cynnal a chadw a rheoli risg sy’n ymwneud â hyn yn effeithiol. Bydd y cyllid ychwanegol yma yn cefnogi colegau i glustnodi gwariant ychwanegol ar yr adeiladau hynny sydd angen buddsoddiad.

Mae cynnal a chadw yn hanfodol i greu amgylchedd diogel a chyfforddus i astudio ac er mwyn cefnogi dysgwyr i gyflawni eu nodau.