Arweinwyr colegau y DU yn cyfarfod yng Nghaerdydd

Mae colegau o bob cwr o'r DU yn cwrdd yng Nghymru am gyfarfod Pedair Cenedl. Mewn seminar deuddydd a gynhaliwyd gan Goleg Caerdydd a'r Fro ac a gefnogwyd gan Lywodraeth Cymru, bu’r cynrychiolwyr yn cyfarfod i ystyried yr her o ddatblygu Coleg y dyfodol. Roedd y cyfarfod hefyd yn ystyried ac yn mynd i'r afael â'r rhwystrau cyfrannol sy'n bodoli i ehangu rôl colegau.

Daeth Iestyn Davies, Prif Weithredwr Colegau Cymru, ynghyd ag aelodau’r Fforwm Penaethiaid, swyddogion y Llywodraeth, â'r Gweinidog Addysg at ei gilydd i ddangos sut y mae colegau yng Nghymru yn arwain y ffordd ar ymateb i angenhion cymunedol a chyflogwyr. Meddai Iestyn Davies, "er bod gennym lawer i ymfalchïo ynddo yng Nghymru, mae chwarae rhan yng nghyfarfodydd Cynghrair y colegau a thrafod potensial ‘Coleg y dyfodol’ gyda'n gilydd yn ein helpu i weld sut y gallwn ddysgu o brofiad partneriaid ledled y DU. "

Cefnogwyd y cyfarfod gan yr Athro Ian Diamond, Cadeirydd Comisiwn Coleg y dyfodol. Ar yr ail ddiwrnod, cynhaliwyd cyfarfod ehangach o randdeiliaid o Gymru. Cynhaliwyd trafodaeth heriol gyda phobl o grwpiau busnes, polisi a chymunedau ar sut y gall colegau addysg bellach gynyddu eu hystwythder a'u hyblygrwydd i gefnogi eu cymunedau yn effeithiol i ymateb i heriau ac anghenion cyfnewidiol dysgwyr a sgiliau nawr ac i’r dyfodol.

Dywedodd EWART KEEP, Cyfarwyddwr SKOPE o Prifysgol Rhydychen am y Gynghrair, "Bydd Cynghrair colegau'r pedair gwlad yn datblygu syniadau ar  addysg alwedigaethol yn y dyfodol a'i hintegreiddio'n agosach â pholisi diwydiannol, datblygu economaidd ac arloesi. Bydd y Gynghrair hefyd yn ceisio arwain trafodaeth gyhoeddus ar rôl, cyllid a llywodraethiant colegau.

Mae hyn yn ddatblygiad amserol. Er bod polisi addysg a hyfforddiant bellach wedi'i ddatganoli'n llawn a bod pob gwlad wedi'i grymuso i wneud ei beth ei hun, mae rhesymau da i golegau ledled y DU geisio dysgu oddi wrth ddatblygu polisïau a dylanwadu arnynt y tu hwnt i'w ffiniau eu hunain".

Bydd Cynghrair colegau'r pedair cenedl a'r Comisiwn yn parhau i gwrdd, am rhagor o fanylion am waith y Comisiwn a Choleg y dyfodol cliciwch yma.

News & Press contact

For all media enquiries, please contact:

Claire Roberts
External Affairs Director

T: 02920 522 500
M: 07534 859426

Related page

Other Press