Sioe Deithiol Erasmus+ Gogledd Cymru

Sioe Deithiol Erasmus+ Gogledd Cymru

Dyddiad: 28 Medi 2017
Lleoliad: Madog Suite, Coleg Llandrillo, Llandudno Road, Rhos on Sea LL28 4HZ
Amser: 10:00 – 13:00

Agenda
10:00 : Cofrestru a choffi

10:30: David Hughes, Pennaeth Swyddfa’r Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru

10:45: Erasmus+ 2018 – Cyfleoedd

11:15: Erasmus+ - budd-daliadau
mewnbwn o ddysgwyr a staff

11:45: Erasmobility- sut i ddarganfod partneriaid yn Ewrop

12:00 : Cyfeirio at ‘beth nesaf’ a sesiwn holi ac ateb

12:30 – 13:00: Bwffe