ColegauCymru Rhyngwladol

CollegesWales (UK) International yw cangen ryngwladol ColegauCymru.

Ein gwaith yw helpu colegau Addysg Bellach yng Nghymru i wreiddio gweithgarwch rhyngwladol ym mywydau dyddiol eu dysgwyr a’u staff. Byddwn yn gweithio’n agos gyda’r British Council, Asiantaeth Genedlaethol y DU dros Erasmus+, a sefydliadau addysgol dramor er mwyn rhoi cyfleoedd cyffrous i ddysgwyr a staff ddatblygu ar lefel bersonol a phroffesiynol.

ColegauCymru yw Pwynt Cyswllt Cenedlaethol Cymru ar gyfer ystod o adnoddau Ewropeaidd sy’n helpu pobl i ddeall sut y caiff sgiliau a chymwysterau eu cydnabod ledled Ewrop. Mae ColegauCymru yn cydlynu gwaith y Pwynt Cyswllt Cenedlaethol ar ran Llywodraeth Cymru, ac mae ganddo wefan rwydd i’w defnyddio ar gyfer ei waith yn y maes hwn - www.sgiliauiewrop.cymru

Bydd ColegauCymru yn cydweithio â rhwydwaith eang ac amrywiol o bartneriaid rhyngwladol. Drwy’r rhwydwaith hwn, byddwn yn helpu’r colegau i hyrwyddo Cymru fel gwlad i astudio a hyfforddi ynddi. Byddwn yn croesawu dysgwyr, staff ac arweinwyr addysgol i Gymru er mwyn gallu dangos arferion da mewn addysg a hyfforddiant galwedigaethol iddynt.

Ystod y gwaith rhyngwladol

Cliciwch drwy’r sleidiau isod i ddysgu mwy am waith ColegauCymru Rhyngwladol.