Rhyngwladol

CollegesWales (UK) International yw cangen ryngwladol ColegauCymru.

Mae gan CollegesWales (UK) International dri llinyn allweddol o waith:

  • Cydlynu rhaglen o brofiadau gwaith yn Ewrop ar gyfer dysgwyr a phrentisiaid o Gymru, a gweithio gyda chyflogwyr yng Nghymru i leoli myfyrwyr o wledydd Ewropeaidd mewn gweithleoedd yng Nghymru.
  • Cynnal dirprwyaethau swyddogol o wledydd eraill sydd am ddysgu am hyfforddiant ac addysg alwedigaethol yng Nghymru ac ystyried datblygu partneriaethau posibl yn y dyfodol.
  • Cydlynu rhaglen ryngwladol o ddatblygu proffesiynol parhaus (DPP) ar gyfer athrawon, hyfforddwyr ac uwch arweinwyr yn y sector AB yng Nghymru.

Ewrop

Ystod y gwaith rhyngwladol

Cliciwch drwy'r sleidiau isod i ddysgu mwy am weithgareddau CollegesWales (UK) International's activities.

Gwaith Rhyngwladol ColegauCymru from Colleges Wales

Cyswllt Allweddol

Sian Holleran, Cydlynydd Rhyngwladol

T: +44 (0)29 2052 2500
E: sian.holleran@colegaucymru.ac.uk

Europe

Our Europe page provides more information on our programme of work in organising work placements for learners, and in working to ensure alignment and quality assurance of qualifications across European countries.

Study in Wales

Our member colleges deliver a wide range of courses to students from overseas. The Student World Online website has further details.