Mi fydd cynhadledd ColegauCymru yn dod a phobl addysg ôl-16 ynghyd, i hysbysu, ysbrydoli a sbarduno sgwrs gan arwain at well dealltwriaeth a gweledigaeth ar gyfer y dyfodol.

Mae'r prif siaradwyr yn cynnwys Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes a'r Athro Ellen Hazelkorn, a dau gydweithwyr rhyngwladol, José Luis Fernandez o Ganolfan Arloesi Tknika a Raymond Yan o DigiPen.

Mi fydd y chwe gweithdy yn rhannu gwybodaeth, ysgogi trafodaeth a darparu newyddion diweddaraf gan arweinwyr Llywodraeth, addysg a sectorau busnes ehangach. Caiff gynrychiolwyr gyfle i baratoi ar gyfer y diwrnod trwy becyn briffio'r gynhadledd a ddylai eu harfogi i fynychu'r gynhadledd gyda chwestiynnau a phwyntiau trafod penodol eu hunain. Fel cyfnewid, mae cyfle i gyfrannu a dysgu o'r gweithdai ymarferol a gynlluniwyd i roi offer ac ysbrydoliaeth i gynrychiolwyr i effeithio ar newid yn eu gweithle eu hunain.

Cliciwch yma i weld y rhaglen.

Cliciwch ymai weld y Gweithdai. 

Cliciwch yma i weld y cyflwyniadau

Pwy ddylai fod yn bresennol:

Bydd yn gyfle i gysylltu â'r gymuned addysg ehangach, rhwydweithio â chydweithwyr rhyngwladol a rhannu arfer gorau. 

 

Ymunwch â ni yn y Radisson Blu, Caerdydd ar 6 Mehefin 2018.

Ffi Mynychu:

Mynychwyr - £180 + TAW

Cliciwch yma i gofrestru.

(mae'n cymryd tua dwy funud gan y bydd angen i chi fewngofnodi a chofrestru)

Polisi canslo

Nid yw'r diddymiad yn effeithiol hyd nes iddo gael ei dderbyn gan ColegauCymru/ColegauCymru neu fforwm Services Cyf.  Dyma'r telerau ar gyfer canslo:


·       O fewn 14 diwrnod i'r digwyddiad – £0 tâl am y digwyddiad
·       7 diwrnod cyn y digwyddiad – tâl o 25% am y digwyddiad
·       4 diwrnod cyn y digwyddiad-50% tâl am y digwyddiad
·       O fewn 3 diwrnod i'r digwyddiad – tâl 100%


Bydd anfoneb am unrhyw ffi ganslo o fewn pythefnos i dderbyn eich diddymiad.

Noddi:

I ddarganfod mwy am cyfleon noddi ac arddangos, cliciwch yma neu cysylltwch, 02920 522 500, digwyddiadau@colegaucymru.ac.uk

 

Noddwyr:

Diolch i'n noddwyr, cliciwch ar y logos am fwy o wybodaeth.

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 Arddangoswyr:

Diolch i'n arddangoswyr, cliciwch ar y logos am fwy o wybodaeth.