Mae sectorau addysg, busnes a’r trydydd sector yng Nghymru yn galw am sicrwydd y bydd cyllido ar gael yn lle’r arian a ddaw o Gronfeydd Strwythurol Ewropeaidd

Heddiw, mae sefydliadau yng Nghymru yn y sectorau addysg, busnes a’r trydydd sector wedi cyhoeddi llythyr agored yn galw am sicrwydd y bydd cyllido ar gael i gyflenwi’r arian a ddaw o Gronfeydd Strwythurol a Buddsoddiad Ewropeaidd ar hyn o bryd, ac i’r cyllid hwnnw gael ei ddatganoli i Gymru.

Mae’r llythyr wedi’i arwyddo gan Brifysgolion Cymru, Colegau Cymru, Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru, y Sefydliad Dysgu a Gwaith, Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru, Siambr Fasnach De Cymru, Undeb y Brifysgol a'r Coleg, a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

Bydd yr arian a ddaw i Gymru o Gronfeydd Strwythurol a Buddsoddiad Ewropeaidd oddeutu £2 biliwn yn y cyfnod 2014-2020. Mae'r arian yma’n cynnal:

 • ymchwil ac arloesedd
 • y cymunedau mwyaf difreintiedig
 • pobl ifanc ac oedolion sy'n ceisio gwella eu sgiliau, canfod swyddi ac adeiladu gyrfaoedd
 • rheoli ein hadnoddau naturiol yn gynaliadwy

Mae'r llythyr yn gofyn i bleidiau ac ymgeiswyr yn Etholiad Cyffredinol 2019 yng Nghymru ymrwymo i sicrhau y bydd cyllido ar gael yn lle’r arian yma, a bod y cyllido’n cael ei ddatganoli i Gymru.

DIWEDDNodiadau i Olygyddion

Mae’r llythyr wedi’i arwyddo gan y canlynol:

 • Ben Cottam, Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru
 • David Hagendyk, Cyfarwyddwr Sefydliad Dysgu a Gwaith Cymru
 • Heather Myers, Prif Weithredwr Siambr Fasnach De Cymru
 • Iestyn Davies, Prif Weithredwr Colegau Cymru
 • Yr Athro Julie Lydon OBE, Cadeirydd Prifysgolion Cymru
 • Margaret Phelan, Swyddog Cymru Undeb y Brifysgol a'r Coleg
 • Rob Simkins, Llywydd Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru
 • Ruth Marks, Prif Weithredwr Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Am fwy o wybodaeth neu gyfleoedd i’r cyfryngau, cysylltwch â Kieron.Rees@uniswales.ac.uk / 07788 270407